Göztepe Yüzme Kulübü Derneği   Yüzme Okulu | İletişim
yüzme okulu

Bu bölüm, özellikle öğretmeye nisbeten yeni başlamakla olan veya öğretme san'atında deneyimi olmayanlara öğretme ve öğrenmenin temel hususları hakkında bilgi vermek ve onlara yol göstermek amacını gütmektedir.

En basit şekliyle öğretme, öğrenmeyi sağlamak olarak açıklanabilir ve öğretmene de başkalarına öğrenim veren kimse denebilir. İyi bir yüzme öğretmeni; yüzme bilmeyen bir kimsevi, makul bir süre içinde doğal kabiliyetler ve yetenekleri kullanarak, muhakkak surette bir sürat yüzücüsü olmasa bile, usta bir yüzücü haline getiren kimse olarak tarif olunabilir.

Öğretmen :

Öğretilmekte olan konu ne olursa olsun bütün iyi öğretmenlerde bulunan ve aşağıda özetlenen dört ortak nitelik vardır; Bunlar :

a) Konuyu gayet iyi bilme
b) Uygun seviye ile bağlantı kurabilme kabiliyeti
c) Öğrencilerde ilgi uyandırma kabiliyeti
d ) Bireylerin ve grubun gereksinmelerini hissedip onları tatmin edebilme kabiliyeti,olmaktadır.

Bu temel nitelikler çevre, öğretilmekte olan konu ve ders verilmekte olan öğrencilerin kabiliyetine bağlı olarak birçok değişik şekillerde uygulanabilir.

Yüzme gibi, fiziksel bir beceri öğretildiği zaman, aşağıdaki karakteristiklerin başarılı bir öğretmende bulunması şarttır. Bunlar:

a) Derslerin iyi planlaması ve hazırlaması
b) Pratik bir duruma teorik bilgiyi uygulama kabiliyeti
c) Sınıfın organizasyonu ve kontrolü
d) İyi öğretmen öğrenci ilişkileri
e) Bireylerin gereksinmeleri ve zorluklarını kıymetlendirme ve tartma kabiliyeti, olmaktadır.

Öğretme ve öğrenme işlevi ile ilgili olan kimselerin personaliteleri, herhangi bir dersin başarılı olmasında önemli rol oynarlar. Bazı öğretmenlerin doğal kabiliyetleri olmakta beraber, bazıları da başarılı öğretmenleri incelemek suretiyle başarıya ulaşabilirler.

Eğitim dünyasında bireyin personalitesine önem veren o kadar güçlü bir kanaat vardır ki, düşünceye göre : "İyi öğretmenlik özelliği doğuştan vardır,yoksa sonradan elde edilmez" diye özetlenir.

online kayıt formu
FAYDALI BİLGİLER
Neden Yüzme ?
İdeal Kilonuzu Bulun
Su ve Çocuk
Başlangıç
Yüzmenin vücuda yaptığı fizyolojik etkiler
Sporcu beslenmesi
Okul çağı spor yapan çocukların beslenmesi
Öğrenme ve Öğretme
Dalmaya Başlama
Çıkışlar ve Dönüşler
Göztepe Yüzme

Hakkımızda

Resim Galerisi

Sporcularımız

Yüzme Okulu Başvuru Formu

YÜZME HAKKINDA

İdeal Kilonuzu Bulun

Su ve Çocuk

Başlangıç

Yüzmenin vücuda yaptığı fizyolojik etkiler

Sporcu beslenmesi

Okul çağı spor yapan çocukların beslenmesi

Öğrenme ve Öğretme

Dalmaya Başlama

Çıkışlar ve Dönüşler

YÜZME STİLLERİ

Kurbağalama

Sırt Üstü

Serbest

Kelebek

BİZİ TAKİP EDİN

Facebook

BİZE ULAŞIN

İletişim

Havuzlarımız

Tasarım ve Programlama GORAL